2023_2024

Formació en Permacultura

COMPLET

La Permacultura ofereix solucions a molts dels reptes: climàtics, econòmics i socials a què ens enfrontem. Solucions que es basen en l’observació de la Natura i els seus patrons i la consciència que en som part.

Proposem tota una sèrie de tallers monogràfics per poder aprofundir als diferents àmbits que inclou, facilitats per un gran equip de professionals I formadors.

Aquesta formació habilitara els participants amb una entesa profunda dels conceptes i eines de la Permacultura i capacitat per dissenyar i dur a terme els seus propis projectes regeneratius.

Es pot acudir a un taller només, o a diversos, pero qui completi el cicle obtendrá el Certificat de Disseny en Permacultura (CDP), reconegut internacionalment.

Preu: 1.500 € (pagament 500 € per fer la reserva)​

21 i 22 d’octubre

Introducció a la Permacultura.
A càrrec de Antonio Scotti.

Inicia el teu camí d’aprenentatge per crear sistemes sostenibles, resilients i regeneratius.

Programa

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)
*  Què és la Permacultura: una visió global des dels patrons fins als detalls.
*  Pensament sistèmic.
*  Ecologia.
*  Principis ètics i d’actitud: per què fem allò que fem i com ho fem.
*  Els principis de disseny de Permacultura.
*  Pràctica d´observació d´un espai: les 4 maneres d´observar.

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

*  Anàlisi de les zones d´us per optimitzar l´energia personal.
*  Anàlisi de sectors: com manejar les energies naturals que afecten el nostre lloc.
*  Anàlisi de pendents : com aprofitar la forma del terreny per reduir feina I inversió.
*  El procés de disseny de Permacultura.
*  Casos d´estudi de dissenys de Permacultura.
*  Practica: dibuixar el mapa base d´un projecte.
*  Practica: col·locació relativa d’elements en un espai.

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

11 i 12 de novembre

Agricultura Regenerativa.
A càrrec de Mia Igual.

COMPLET

L’ Agricultura Regenerativa és capaç de recuperar els nostres agrosistemes degradats i transformar-los en rics i productius.

Per contra del model agroalimentari dominant, l’Agricultura Regenerativa promou la sostenibilitat global del sistema amb la cura del sòl al centre, potenciant la seva recuperació, fertilitat i biodiversitat.

Introduir el bestiar com a element integrador de la finca, mantenir el terra sempre cobert, estudiar la hidrologia en el paisatge …són algunes de les pràctiques que augmenten la captura de CO2, creant més matèria orgànica i sòl. Sòls més saludables és igual a cultius amb mès capacitat d´absorvir els nutrients i de resistir davant les condicions climàtiques adverses.

Amb l’Agricultura Regenerativa podem reparar els danys generats pel model d’
Agricultura industrial.

PROGRAMA

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

* A. Regenerativa us A. Convencional
* Estudi del sòl
* Fertilitat. Les 3 Ms
* Sanitat vegetal i trofobiosis
* Anàlisi d’un sòl agrícola
* Cobertes vegetals i flora auxiliar
* Pràctica: diagnosi de camp

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

* Tècniques de fertilització
* Animals en el paisatge
* Maneig holístic i PRV
* Captura i gestió de l’aigua
* Patrons Naturals
* Disseny de projectes regeneratius
Pràctica: implementació en una parcel·la

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

16 i 17 de desembre

Agroforesteria Mediterrània.
A càrrec de Antonio Scotti i Mia Igual amb la participación de Juliana Simoes.

COMPLET

Davant de les noves condicions climàtiques a la Mediterrània, és imprescindible dissenyar i implementar sistemes agroalimentaris resilients.

Programa

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

*Climes i micro-climes
*Biomes mediterranis
*Sistemes Agroforestals (SAF )
*Bosc comestible versus Verger
*L’arbre, el bosc i la silvicultura
*Pràctica: creació d’una línia agroforestal

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

*Introducció a la Agroforesteria Sintròpica
*Successió vegetal
*Les zones 4 i 5 en Permacultura
*Disseny i implementació d’un SAF
*Maneig i gestió agroforestal
*Pràctica: creació d’una línia agroforestal

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

13 i 14 de gener

Eficiència Energètica.
A càrrec de Oriol Balliu i Mia Igual.

COMPLET

Dia 1

*Energia Neta/ Energia Incorporada
*Tasa de Retorn Energetic
*Qualitat de l´Energia
*Combustibles Fossils i el seu pic
*L’energia a la Natura
*Tipus d’Energies Renovables :Aigua, Solar, Eòlica, Tèrmica
*Captació i emmagatzematge/ Avantatges i Problemes.
*Disseny d’instal·lacions en un projecte permacultural

Dia 2
*Construcció d´un forn rocket

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

10 i 11 de febrer

Poda natural, empelts i vivers.
A càrrec de Mia Igual i Richard Torrington.

COMPLET

La qualitat del material vegetal que tenim en els nostres sistemes és fonamental per a dissenyar ambients de gran biodiversitat i garantir la suficient sanitat dels cultius i la abundancia del sistema.

PROGRAMA
DIA 1

Tipus i identificació de plantes
Plantes en Permacultura
Fisiologia , morfologia i necessitats de l’arbre
Per què podar?
La poda Natural
Quan podar
Efectes d’una poda

Dia 2

Tipus d’empelts
Viverisme i reproducció vegetal

Pràctiques : Poda, empelts i reproducción de plantes

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

16 i 17 de març

L´Hort en Permacultura.
A càrrec d´Albert Piqué.

COMPLET

Des del disseny del reg i l’espai fins a la rotació i associació de cultius.

PROGRAMA

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

Orientació i ubicació de l’hort //// Disseny del reg (regues versus bancals) //// Càlcul de dimensionament de dipòsits i consum d’aigua /// el sòl : Horitzons, patologies del sòl /// Anàlisi amb plantes bioindicadores //// Regeneració //// Adobs verds //// Tipus de compostatge /// Compostatge del residu de l’hort

Pràctiques: pendents i desnivell del terreny //// insolació //// muntatge de diferents tipus de reg //// anàlisi i diagnòstic de la salut del sòl //// anàlisi del compost //// aplicació del compost //// diferents tipus d’acolxat i com s’apliquen

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)


Flora i fauna auxiliar /// Rotació i asociación de cultius /// Marc de plantació //// Calendari de plantació //// Banc de llavors /// Germinació i planter //// Híbrids i empelts //// Enfermetats, plagues i tractaments //// Característiques de les hortalisses

Practiques: Introducció de flora i fauna auxiliar / Programació anual de cultius / Manteniment dels camins de l’hort / Ubicació i manteniment del planter / Elaboració de diversos purins per al tractament dels cultius

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

27 i 28 d'abril

La Gestió de l'Aigua en Permacultura.
A càrrec de Juan Pedro Franco.

COMPLET

Solucions Regeneratives basades en la Naturalesa que ens permeten restaurar el Cicle Hidrològic i augmentar la nostra Sobirania Alimentària.

PROGRAMA

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

Cicle hidrologic, cuencas hidrogràfiques, Introducció al disseny Linia Clau // Analisi i elecció d’estratègies i tècniques de retenció// Identificació de zones de captació i punts- clau// Swales.

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

Captació i emmagatzematge d’aigües pluvials// Estratègies i Tècniques per a la Reutilització i la Depuració de les Aigües Residuals Domèstiques.// Sistemes Integrals de Reutilització d’Aigües Residuals (SIRAR) // Sistemes d’Infiltració en el Paisatge (SIP) // Basses i Piscina Natural.

Practiques : per confirmar

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

11 i 12 de maig

Resiliència en un món en transició.
A càrrec d’ Antonio Scotti i Mia Igual.

En aquest taller tractarem l’aplicació de la Permacultura l’àmbit personal i en la manera en què s’organitzen les persones entre elles en diferents contextos.

PROGRAMA

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

Ecologia profunda /// Moviment de Transició /// Estructures Invisibles///
Cultura Regenerativa/

Pràctiques : Dinàmiques d´Ecologia Profunda.

Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

Comunicació No Violenta /// Alimentació Conscient ///
Benestar físic, psicològic/emocional i espiritual /// Comunitats/// Ecoaldeas /// Bio-regions

Pràctiques: Disseny en xarxa de Looby Macnamara (Pràctica individual)

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

15 i 16 de juny

Bioclimatisme i Bioconstrucció.
A càrrec de Oriol Balliu i Mia Igual.

Sabers ancestrals i noves tècniques per a ajudar-nos en l’àmbit de la construcció d’edificis sans i eficients.

PROGRAMA

Dia 1 ( de 9h a 19.30 h)

La casa Bioclimàtica /// la casa passiva /// Importància de la ubicació de la casa segons la zona i el clima /// Construcció ecològica /// Bioconstrucció /// Construcció amb materials reciclats


Dia 2 ( de 9h a 19.30 h)

Terra crua com a material de construcció /// Característiques físiques i mecàniques ///Mescles i formulacions /// Tècniques constructives /// Enlluïts i proteccions

Practiques de construcció amb terra crua per definir

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

4, 5, 6 i 7 de juliol

El Procés de Disseny en Permacultura.
A càrrec de Antonio Scotti.

En aquest taller realitzarem en petits grups un projecte de disseny de Permacultura supervisat per a una finca.

PROGRAMA

(cada dia de 9 h a 19.30 h)

Procés de disseny /// Mapes, climes i micro climes /// Realització d’un disseny personal i un disseny grupal /// Presentacions dels dissenys/// Entrega de certificats.

La formació inclourà també dues sessions d’hora i mitja “on-line”

Preu: 150 € (inclou els dos dinars)​

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping